Skocz do treści

Badane potrzeby

Która potrzeba u Ciebie dominuje?

Indywidualizm czy kolektywizm?

Wolność czy bezpieczeństwo?

Teraźniejszość czy przyszłość?

Kontrast czy harmonia?

 

Badane potrzeby

Która potrzeba u Ciebie dominuje?

Indywidualizm czy kolektywizm?

Wolność czy bezpieczeństwo?

Teraźniejszość czy przyszłość?

Kontrast czy harmonia?

 

9 wzorców motywacyjnych

Każdy jest dobry

Raport wskazuje na indywidualne cechy osoby.

Personal PowerON® nie wartościuje wyników.

To oznacza, że każdy wzorzec jest dobry jeśli osoba efektywnie wykorzystywany swój potencjał.

Narzędzie bada spektrum osobowości „normalnych” bez zaburzeń..

Każdy z nich mówi co innego

Każdy z nich mówi co innego

Twój wzorzec nagród

Twój wzorzec nagród

Czy wiesz jaki rodzaj nagród Cię motywuje? Czy umiesz odróżniać nagrody wewnętrzne od zewnętrznych?

Czy potrzebujesz

  • więcej nagród zewnętrznych?
  • więcej nagród wewnętrznych?
  • czy może po równo?

 

Bez względu na dominujący indywidualny wzorzec motywacyjny, każdy z nas jest albo Łowcą, albo Zbieraczem albo Siewcą.

Zdecydowana większość ludzi preferuje jakiś mieszankę, czyli kombinację nagród wewnętrznych i zewnętrznych. Jednak to, jak dużo potrzebujemy nagród zewnętrznych i jakie one powinny być, bardzo nas między sobą różni. Dla ułatwienia zrozumienia różnic między ludźmi i większej przejrzystości wprowadzamy tutaj 3 różne podejścia do nagród:

 

Łowca

ŁOWCA

osoba, dla której nagrody zewnętrzne mają kluczowe znaczenie

Zbieracz

ZBIERACZ

osoba, dla której nagrody zewnętrzne i wewnętrzne mają podobne znaczenie

Siewca

SIEWCA

osoba, dla której nagrody zewnętrzne mają najmniejsze znaczenie

Raport Personal PowerON®

Raport Personal PowerON®

Twój wynik + część praktyczna, ćwiczeniowa

Indywidualny raport z wynikami badania zawiera:

  • opis 8 wymiarów motywacji i potrzeb
  • matrycę Twoich wyników -wzorzec główny i dwa poboczne
  • definicję Twojego wzorca
  • wskazówki rozwojowe adekawatne do Twojego wzorca
  • opis Twojego wzorca nagród
  • część ćwiczeniowa: motywacja, budowanie nawyków
  • podsumowanie raportu

44 strony

17 zadań

14 wskazówek w podsumowaniu

BONUSY
oprócz raportu otrzymujesz:

BONUSY
oprócz raportu otrzymujesz:

Badanie dla pracowników firmy

Badanie dla pracowników firmy

Przykład procesu rozwojowego

Umowa

Ustalenie warunków i podpisanie umowy

Komunikacja

Video, maile i ulotki informacyjne

Badanie

Wygenerowanie linków do badania i wypełnienie kwestionariuszy przez osoby badane

Raport

Indywidualne raporty przesyłane do uczestników.

Konsultacja

Indywidualne rozmowy telefoniczne z certyfikowanymi konsultantami Maroney, specjalizującymi się w motywacji i narzędziu PowerON®.

Szkolenia

Wdrozenie wiedzy o motywacji w organizacji.

Umowa

Ustalenie warunków i podpisanie umowy

Komunikacja

Video, maile i ulotki informacyjne

Badanie

Wygenerowanie linków do badania i wypełnienie kwestionariuszy przez osoby badane

Raport

Indywidualne raporty przesyłane do uczestników.

Konsultacja

Indywidualne rozmowy telefoniczne z certyfikowanymi konsultantami Maroney, specjalizującymi się w motywacji i narzędziu PowerON®.

Szkolenia

Wdrozenie wiedzy o motywacji w organizacji.

Dodatkowe elementy na życzenie klienta

Warsztaty dla menadżerów

Cel: lepsze wykorzystywanie potencjału zespołów

Webinary dla pracowników

Cel: większa samoświadomość pracowników przekładająca się na proaktywność w dbaniu o swoją własną motywację i wyższe zaangażowanie

Pogłębione analizy działu sprzedaży

Cel: podniesienie efektywności pracy zespołu sprzedażowego oraz wspracie jego lidera w skutecznym zarządzaniu tym zespołem

Warsztaty strategiczne dla zarządu

Cel: lepsze zrozumienie wewnątrz zarządu i poprawienie jakości współpracy i komunikacji

Interesuje Cię szybsze odkrycie potencjału i predyspozycji pracowników?

Interesuje Cię szybsze odkrycie potencjału i predyspozycji pracowników?